OMG Show Czendlik a Strach I HledamBoha.cz

OMG talk show s Z. Czendlikem a J. Strachem: Pokorně se najít v tom, co umíme

  

   

Oba se otevřeně hlásí ke křesťanství v prostředí showbyznysu. Režisér Jiří Strach a katolický kněz Zbigniew Czendlik ve společném rozhovoru přemýšlejí, jak se ve světě velkých pokušení nesplynout s davem, ale také jak naprázdno nemoralizovat.

A okamžitě jmenují výzvu, kterou ve světě veřejně známých lidí silně pociťují: „Pýcha je velké pokušení,“ říká Jiří Strach, tvůrce úspěšných pohádek Anděl Páně a dalších filmů. „Může nás to přivést k tomu, že zpychneme, že nám začne pršet do nosu,“ souhlasí lanškrounský farář Czendlik, jehož společnost vyhledává mnoho herců či sportovců. 

Na pýchu platí pokora, která neznamená sebepodceňování: „Je třeba, abychom se dovedli pokorně najít v tom, co umíme,“ uvádí režisér Strach. „Já jsem vyrostl na vesnici a dobře si rozumím s dobytkem,“ nabízí s nadsázkou svůj recept ‚Zibi‘ Czendlik. „Tak proto jsi blízko umělecké branži, protože tam na slušného člověka nenarazíš,“ kontruje žertem Strach. 

Už vážně mluvili i o dalších pokušeních, která souvisejí s konzumní kulturou – povrchní zábava, letmé známosti, alkohol, drogy. „Důležité je, aby se člověk nestal otrokem těch věcí. Aby pudovost v nás zůstala rozumem a hlavně srdcem s Boží pomocí v rovině nějaké lidskosti, která neubližuje,“ podotýká Jiří Strach a se Zibim se shoduje, že „hřích není to, jsme udělali, ale co jsme neudělali“. Křesťanství nechápou jako přísné odsuzování každého životního klopýtnutí, ale jako životní cestu, která vyžaduje určité sebeobětování, což nemusí být po chuti „fastfoodovým“ lidem dneška, jak to nazývá Jiří Strach: „Jestli dneska chce člověk jíst sendvič světa a jednoduchých nauk a spiritualit bez toho, že by pro to musel něco udělat, to je pro mě tak triviální cesta, že bych ji nemohl nazvat cestou duchovní.“

Co mají farníci v Lanškrouně udělat, pokud by cítili, že se jejich kněz má vzpamatovat? Jak se na „place“ chovají herecké hvězdy? V kolik hodin a kde skončila příprava mladých lidí na biřmování v Lanškrouně? Odpovědi najdete v OMG talk show!

Co je OMG talk show?

O hledání smyslu života, radosti i pochybnostech: Známé osobnosti v OMG talk show hovoří o tom, jak víra vstupuje do jejich osobního i pracovního světa. Seriál vznikl ve spolupráci s projektem HledamBoha.cz, jako moderátorka jím provází Ellen Makumbirofa, úspěšná autorka žánru slam poetry, vyznáním evangelikální křesťanka.

Odkaz na všechny díly OMG talk show