Naše vize - Kurzy o životních a duchovních otázkách

Naše vize

HledamBoha.cz je nejdostupnější prostor pro online diskuzi o duchovních otázkách a křesťanství v ČR.

Jaké je naše poslání?

Posláním HledamBoha.cz je dát lidem možnost poznat Ježíše, provázet je v duchovním růstu s využitím online nástrojů a propojit je s lokální církví. 

Jaké jsou naše hodnoty?

Laskavost

Láska k druhým, odvozená z Boží lásky k nám, motivuje naši službu a ovlivňuje náš komunikační styl. Vede nás k laskavému přístupu bez souzení, porozumění příběhu člověka s ohledem na kontext jeho života, pokoře, zodpovědnosti a otevřenosti vůči zpětné vazbě. Ježíš zůstává naším vzorem ve své laskavosti k nám. Jsme vděční za to, co jsme obdrželi, přestože si to nezasloužíme. Vnímáme Boží bezpodmínečnou lásku a touhu, aby ji sdílel každý člověk. Tato zkušenost nás naplňuje úžasem nad Božím milosrdenstvím, což formuje náš postoj vůči sobě navzájem a ke všem lidem, s nimiž přicházíme do kontaktu (srov. 1. Janova 4,7-21).

Srozumitelnost

S uvědoměním vlastních omezení v pochopení Bible věříme v pravdivost Ježíšova učení. Naším cílem je pomoci lidem se zorientovat v množství, často zavádějících, informací o křesťanství. Skrze osobní konverzace chceme bořit předsudky a mýty, a nabídnout všem bez rozdílů zdravé a spásné učení o Ježíši, pokud o to projeví zájem. Snažíme se komunikovat srozumitelně, vyhýbáme se církvím specifickému žargonu a učíme se mluvit jazykem současné generace. Jsme připravení přiznat, když něco nevíme. Zůstáváme věrní Ježíšovu učení tak, jak se na něm shodneme v apoštolském vyznání, ale předáváme ho srozumitelným jazykem.

Dostupnost

Jsme k dispozici online pro každého, kdo se rozhodne nám napsat na jakoukoli komunikační platformu, kterou používáme. Snažíme se rychle reagovat a zodpovědně pracovat s problémy s specifickými projevy lidí, kteří s námi komunikují. Vytváříme prostor, který je snadno přístupný a respektuje anonymitu uživatelů. Náš obsah poskytujeme zdarma, protože chceme odstraňovat překážky hledajícím. Současně aktivně hledáme způsoby, jak rozšířit povědomí o naší službě.

  

HledamBoha.cz je nejdostupnější prostor pro online diskuzi o duchovních otázkách a křesťanství v ČR.