Rozhovor s Petrem Libánským Hledám Boha

Rozsévač, který nemusí hned vidět sklizeň

10/12/2022
Štítky pro obsah: Křesťanství
Sdílet

„Svou roli vidím v tom, že bych rád lidi doprovázel a v případě jejich zájmu je nasměroval ke zdroji odpovědí. Nejsem tolik zaměřen na to, že bych musel okamžitě vidět výsledek,“ říká Petr Libánský, jeden z nejzkušenějších online průvodců, který v projektu HledamBoha.cz působí prakticky od začátku, od roku 2012.

„Je to úžasná možnost zvěstovat evangelium lidem, se kterými bych se jinak nikdy nepotkal. Dalším pozitivem je, že mohu komunikovat s lidmi, kteří o Boha mají nějaký zájem, protože se sami přihlásili,“ říká 43letý otec dvou dětí, který pracuje jako stavební technik a duchovní zázemí čerpá ve společenství Křesťanských sborů v Brně-Židenicích.  „Vnímám to velké poslání pro každého křesťana. Máme jít do celého světa a získávat učedníky, jak nám řekl Pán Ježíš. To jsem se snažil naplňovat a zde jsem viděl praktickou cestu, jak to uskutečňovat způsobem, který je mi blízký,“ dodává s tím, že v elektronické komunikaci (e-mailem či prostřednictvím platforem jako WhatsApp) pro něj převažují pozitiva včetně možnosti písemnou reakci důkladně promyslet. K mírným nedostatkům patří to, že se obtížně vnímají emoce a může tak dojít k nedorozumění. Předností je pak maximální otevřenost v komunikaci. „Neexistuje pro mě hloupá nebo špatná otázka. Každého ujišťuji, že se může zeptat na cokoli a já jsem od toho, abych s ním jeho otázky řešil,“ zdůrazňuje Petr Libánský.

Aby poznali Pána Ježíše jako svého Spasitele

Doprovázení, jak sám činnost pro HledamBoha.cz charakterizuje, se podle svých slov věnuje zhruba tři až čtyři hodiny týdně. Nejčastěji pracuje s ženatými muži středního věku, ozývají se ale i senioři nebo naopak teenageři, u nichž se otázky víry objevují v souvislosti s prožíváním nějakého problému.  „Občas se vyskytnou lidé, kteří mají potřebu se jen vybít a zanadávat si. To je třeba skousnout a srovnat se s tím. Převažují ale příjemnější zkušenosti, kdy lidé mají zájem, a já vidím, že se jim po úvodních otázkách mnoho vyjasnilo, přicházejí k Pánu, nacházejí odpovědi na své otázky. V tom zase vidím velké povzbuzení pro svou práci,“ přibližuje Petr Libánský svou zkušenost. „Jsou lidé, kteří vyloženě přicházejí s cílem přesvědčit nás, že se mýlíme a žádný Pán Bůh není. Nebo mají své představy o Bohu a chtějí nás přesvědčit o své pravdě. Mívají připraveny vícestránkové elaboráty a my také musíme reagovat, nemůžeme to nechat být,“ doplňuje. Složitější případy může konzultovat s koordinátorkou e-koučů, HledamBoha.cz spolupracuje také s psychology a samotní online průvodci procházejí dvakrát ročně školením.

 „Necítím se jako profesionál, který někoho vede, ale spíše jako doprovázející člověk. Nesnažím se předkládat odpovědi, ale cílem je, aby na ně ten druhý přišel sám. Já v tom mohu pomoci tím, že kladu otázky, snažím se ho nasměrovat, ale rozhodně ne něco hotového nalít do hlavy,“ popisuje brněnský e-kouč svůj vztah k službě, kterou vykonává. A k čemu chce dospět s lidmi, které doprovází? „Cílem je, aby poznali Pána Ježíše jako svého Spasitele, aby přišli k víře. Když se to podaří, dalším krokem pak je, aby se zapojili do místní církve tam, kde žijí.“

Pán Bůh si to může použít

Petr Libánský zná několik lidí, kteří s jeho pomocí došli až ke zmíněnému cíli a stali se křesťany praktikujícími svou víru v konkrétním společenství. Zároveň pokládá za důležité vědomí, že výsledek doprovázení se nemusí okamžitě projevit. „Taky se stalo, že se mi někdo ozval po dvou letech s tím, že uvěřil, je zapojený ve sboru. Přitom jsem to bral jako kontakt, který je ukončený. Takže i když se ten člověk neozve, já nemusím vědět, že se něco děje dál,“ nabízí příklad.  V situaci, kdy se zájemce o doprovázení odmlčí, se jako průvodce připomene „jednou, dvakrát. Nikoho netahám za nohu,“ říká Petr, podle něhož v poslední době „přibývá těch kontaktů, které nedotáhneme do nějakého konce, protože to berou okrajově, napíšou jednou dvakrát, a pak to ukončí.“ Naopak je teď méně konfrontačních, útočných kontaktů.

Pro tuto formu doprovázení pokládá za klíčové vlastnosti trpělivost a empatii, je třeba také vnímat, že víra je Božím darem člověku. „Když to řeknu biblicky, jsme rozsévači, kteří nemusí hned vidět sklizeň. Beru to tak, že moje práce je dílek v nějaké skládačce, a ten člověk pak může pokračovat úplně někde jinde s někým jiným. Ale věřím, že to, co jsme si napsali, v něm zůstane. Nejsem proto zklamaný, když výsledek hned nevidím, protože věřím, že Pán Bůh si to může použít a ten člověk bude nějak pokračovat, “ uzavírá Petr Libánský.

FILIP BREINDL

foto: Archiv Petra Libánského 

rozhovor-libansky-hledambohacz
rozhovor-libansky-hledambohacz
rozhovor-libansky-hledambohacz

Další