Zásady ochrany osobních údajů - Kurzy o životních a duchovních otázkách

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

Poslední aktualizace: 23.05.2018

Web KurzyCodex.cz je provozovaný pod záštitou české neziskové organizace HledamBoha.cz, z.s. a mezinárodního networku Jesus.net. KurzyCodex.cz  je odhodlaný chránit vaše osobní data a být transparentní ohledně toho, jak je s vašimi osobními údaji nakládáno, bez ohledu na způsob, jakým s námi komunikujete - tedy pokud s námi chcete spolupracovat, dělat dobrovolníka, podpořit nás finančně, využít našich služeb, získat informace, projít si školením nebo se jednoduše dozvědět více o tom, co děláme.

S vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu se zákonem. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů jsme povinni vám poskytnout informace v souladu s platnými zákony, které zahrnují:

S vašimi osobními údaji nebudeme nakládat způsoby, které nejsou uvedeny v tomto prohlášení.

V tomto prohlášení o ochraně soukromí se dozvíte, jakými způsoby sbíráme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.  

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně prohlášení o ochraně soukromí, můžete nás kontaktovat následujícím způsobem:

Email: info@hledamboha.cz

Adresa: HledamBoha.cz, Polská 29, Olomouc, 779 00

Co jsou osobní údaje?

Pro účely tohoto prohlášení o ochraně soukromí, osobní údaje zahrnují údaje o vás jakožto jednotlivci, jakými jsou například jméno (přezdívka), adresa, telefonní číslo, emailová adresa, osobní nastavení, záliby (včetně náboženství) a další údaje, které nám případně svěříte.

Které osobní údaje sbíráme?

Můžeme sbírat a ukládat osobní údaje…

 1. …když navštívíte naše webové stránky.

Naše webové stránky můžete navštívit bez toho, aniž byste nám sdělili, kdo jde, nebo nám dali své osobní údaje, včetně své e-mailové adresy. Náš webový server může sbírat anonymní údaje týkající se vaší návštěvy na našich stránkách, jako jsou IP adresa a doména, skrze které jste se dostali na webové stránky, typ webové prohlížeče, stránka, ze které jste se dostali na náš web, stránka, kterou jste otevřeli jako první a ze které jste odešli, jakékoliv webové stránky na našich webových stránkách, které si prohlížíte ze své IP adresy a ze země, kde se nacházíte. Tyto údaje používáme ke sledování výkonu našich webových stránek (například počtu návštěv, průměrně stráveného času, počet zobrazení stránek atd.) a k provozním účelům, jako například k průběžnému zlepšování webových stránek.

 1. …když nám přímo dáte své osobní údaje.

Můžeme sbírat a ukládat vaše údaje, když s námi budete komunikovat prostřednictvím našich webových stránek nebo prostřednictvím webových stránek, které jsou spřízněné s projektem KurzyCodex.cz. K tomu může docházet například v případech, kdy…

 • …použijte kontaktní formulář na našich webových stránkách;

 • …podpoříte finančně naši práci;

 • …zaregistrujete se na událost;

 • …zaregistrujete se k využití jedné z námi nabízených služeb;

 • …zaregistrujete se do online kurzu a uvedete osobní údaje;

 • …pošlete nám zpětnou vazbu;

 • …pošlete nám stížnost;

 • …přihlásíte se na pracovní pozici nebo na pozici dobrovolníka;

 • …budete si dopisovat se zástupcem projektu KurzyCodex.cz.

 1. …když nám dáte údaje nepřímo.

Když s námi budete komunikovat prostřednictvím sociálních médií, jakými jsou například Facebook (Messanger), WhatsApp, Twitter, Instagram, Skype nebo LinkedIn, můžeme se dostat k vašim osobním údajům. Můžete ovlivnit, ke kterým údajům budeme mít přístup, a to na základě nastavení vašich osobní údajů na každé platformě. Co se změny nastavení ochrany osobních údajů týče, přečtěte si prosím jejich prohlášení o ochraně soukromí.

Zároveň můžeme získat informace o vaší návštěvě na našich webových stránkách, například o tom, jaké stránky jste si prohlíželi a jakým způsobem jste se na stránkách pohybovali, a to za použití cookies. Pro více informací o Cookies si přečtěte níže uvedou sekci v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

Je vám 15 let či méně?

Pokud je vám 15 let či méně, musíte získat svolení rodičů či opatrovníka předtím, než nám poskytnete jakékoli osobní údaje.

Jaké údaje můžeme sbírat?

Když nás kontaktujete telefonicky, emailem, poštou, osobně či elektronicky,  můžeme sbírat údaje o vás (v tomto prohlášení o ochraně soukromí tyto údaje označujeme jako “osobní údaje”). To může zahrnovat vaše jméno, adresu, email, telefonní číslo, datum narození, zaměstnání, podrobnosti o studiu, proč se zajímáte o projekt KurzyCodex.cz a další osobní údaje, které se nám rozhodnete svěřit.

Zákon o ochraně osobních dat říká, že některé osobní údaje jsou citlivější. Tato zvláštní kategorie citlivých osobních údajů zahrnuje například etnický původ, genetická a biometrická data, údaje o zdraví či informace o sexuálním životě člověka a jeho sexuální orientaci.

Svým výslovným souhlasem nám můžete udělit svolení sbírat také vaše citlivé údaje, například pokud se rozhodnete nám dát zpětnou vazbu ohledně našich služeb.

Proč a jakým způsobem používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje použijeme následujícím způsobem:

 • Finanční dary: Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě jednorázových či průběžných darů.

 • Odpověď na dotaz: Pokud nám pošlete dotaz, použijeme vaše osobní údaje k tomu, abychom vám mohli odpovědět.

 • Fundraising či přímý marketing: Marketingové informace vám budeme zasílat emailem, pokud jste nám k tomu dali konkrétní souhlas. Pokud svůj souhlas se zasíláním marketingových údajů zrušíte a poté nám jej opět udělíte, budeme se řídit podle vašeho nejaktuálnější nastavení.

 • Monitoring a vyhodnocování: Můžeme využívat vaše údaje ke zlepšování současných i budoucích služeb. K tomu můžeme využívat služeb poskytovatelů služeb.

 • Zpracování žádosti o pracovní místo: Můžeme zpracovat vaše údaje, když nám pošlete žádost, životopis či další údaje týkající se pracovní příležitosti, abychom mohli vyhodnotit, zda jste vhodným kandidátem, a abychom vám mohli odpovědět.

 • Transakční účely: Musíme použít vaše osobní údaje, abychom mohli splnit své závazky, které vyplývají z jakéhokoli typu smlouvy, kterou společně uzavřeme.

 • Poskytnutí přístupu a rozvoj webových stránek: Můžeme použít vaše informace, abychom vám poskytli přístup k našim webovým stránkám, přizpůsobili je vám na míru a nadále je zlepšovali.

 • Administrace: Můžeme používat vaše osobní údaje, abychom registrovali a vyřídili stížnost, přijali žádost o zastavení zasílání marketingových informací, zaznamenali práci našich dobrovolníků a k dalším nezbytným interním záznamům.

 • Ochrana vašich životních zájmů: Můžeme zpracovat vaše osobní údaje v případech, kdy budeme mít odůvodněné podezření, že hrozí vážné nebezpečí či zneužívání vám či někomu dalšímu.

 • Průzkum trhu a dotazníky: Můžeme vás požádat o vyplnění dotazníku či průzkumu trhu, abyste nám pomohli zlepšit webové stránky, fundraising, služby a strategický rozvoj. Účast na těchto průzkumech je vždy dobrovolná a anonymní. Můžete nám udělit souhlas publikovat vaši zpětnou vazbu.

 • Soulad s právními, regulačními a daňovými předpisy: Pokud to po nás bude vyžadovat zákon, budeme muset zpracovat vaše osobní údaje, abychom splňovali právní předpisy.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme používat pouze k účelům, ke kterým jste nám udělili souhlas. Za žádných okolností nebudeme vaše osobní údaje sdílet či prodávat třetím stranám, aby je využily pro své vlastní účely, a tedy nebudete dostávat žádné marketingové informace od dalších společností či organizací.

Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze v následujících případech:

Dodavatelé třetích stran: Možná budeme muset sdílet vaše osobní údaje s poskytovatelem datového serveru nebo s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše služby, projekty či fundraisingové aktivity. Tito poskytovatelé budou jednat pouze na základě našich pokynů a podléhají kontrolou před uzavřením smlouvy a smluvním povinnostem, které zahrnují přísné podmínky ohledně ochrany osobních údajů.

V tuto chvíli máme smlouvu s následujícími poskytovateli služeb:

 • Jesus.net (mezinárodní network, zašiťující projekty HledamBoha.cz)

Pokud to vyžadují právní předpisy: Vyhovíme požadavkům, kde je zveřejnění vyžadováno zákonem. Ke zveřejnění může dojít v rámci daňové kontroly ze strany státu nebo v rámci vyšetřování policejních orgánů k prevenci či odhalení zločinů. Zároveň můžeme sdílet vaše osobní údaje se záchrannými složkami, pokud budeme mít odůvodněné podezření, že vám či někomu dalšímu hrozí nebezpečí či zneužití.

Vždy se budeme snažit zajistit, aby vaše osobní informace byly využity třetí stranou pouze k zákonným účelům v souladu s prohlášením o ochraně soukromí.

Webové stránky a informace třetích stran

Na webových stránkách mohou být umístěny odkazy na jiné webové stránky, jež jsou vedeny třetími stranami, jakými jsou například jiné organizace, sponzoři, poskytovatelé obsahu a inzerenti.  Jakmile kliknete na odkaz a budete přesměrováni na jiné stránky, které nejsou v našem vlastnictví, přestává na nich platit naše prohlášení o ochraně soukromí.

Musíte si tedy přečíst prohlášení o ochraně soukromí na webových stránkách třetí strany, abyste se dozvěděli, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno. Na některých místech zároveň poskytujeme obsah, který byl vytvořen třetími stranami. Nejsme zodpovědní za praktiky ochrany soukromí těchto poskytovatelů obsahu či webových stránek třetích stran.

Jakým způsobem chráníme vaše údaje?

Používáme technické a firemní organizační zabezpečení, abychom se ujistili, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí. Přístup k vašim osobním údajům je omezen, takže k nim mají přístup pouze ti, kteří se musí znát, přičemž naši lidé jsou obeznámeni s tím, že tyto údaje mohou využívat pouze k účelům uvedeným v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

Pravidelně kontrolujeme, kdo má k údajům přístup, abychom se ujistili, že k nim mají přístup pouze vyškolení zaměstnanci, dobrovolníci či dodavatelé.

Naše online formuláře jsou vždy zašifrované a naše síť je chráněna a pravidelně kontrolována.

Pokud nám poskytnete finanční dar, něco si koupíte nebo si vytvoříte online rezervaci, přičemž k tomu použijete svou kreditní či debetní kartu, předáme údaje o vaší kartě zabezpečeným způsobem partnerům, kteří zpracovávají platby. Přitom postupujeme podle průmyslových standardů a neukládáme si údaje o vaší kartě na svých webových stránkách.

Nicméně vás chceme upozornit, že posílání osobních údajů před veřejné sítě nebo prostřednictvím veřejně dostupných počítačů je vždy rizikové a my nemůžeme na 100 % garantovat bezpečnost vašich dat (včetně osobních údajů), která nám sdělíte či odešlete prostřednictvím veřejných sítí.

Jak dlouho si uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, pokud jde o finanční transakce, si ponecháme tak dlouho, jak jen bude vyžadovat zákon týkající se daní či účetnictví (což může být až šest let od provedení dané transakce).

Pokud nás požádáte, abychom přestali využívat vaše osobní údaje pro účely marketingu, budeme muset v některých případech přidat vaše údaje do utajené složky, abychom splnili váš požadavek, že nechcete být kontaktováni.

Co se týče ostatních osobních informací, nebudeme je ukládat na delší dobu, než je nezbytně nutné pro účely, ke kterým nám byly svěřeny, přičemž se budeme řídit výše uvedeným zákonem o ochraně osobních dat.

Jak je to z mezinárodním přenosem osobních údajů?

Můžeme využít dodavatelů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), což znamená, že jsou vaše osobní údaje přenášeny, zpracovávány a ukládány mimo EHP. Měli byste vědět, že obecně právní ochrana osobních údajů v zemích mimo EHP nemusí být na stejné úrovni jako v rámci EHP.

Nicméně se snažíme podnikat vše, co je v našich silách, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů zpracovávaných takovýmto dodavatelem, a to tak, že s ním uzavřeme smlouvu, která obsahuje stejné dodatky, které byly schválený Evropskou komisí. Když nám svěříte své osobní údaje, souhlasíte s tímto přenosem, ukládáním a zpracováním mimo EHP.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Právní předpisy o ochraně údajů vám umožňují vyžádat si své osobní údaje, které jste poskytli webu KurzyCodex.cz, a zažádat o opravu jakýchkoli nesrovnalostí. Také máte právo zažádat o vymazání svých osobní údajů, o omezení úrovně zpracování svých osobních údajů či podat stížnost na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje.

Pokud chcete uplatnit své právo na tyto úkony, napište nám dopis (či email) a přiložte kopii dvou dokladů o své totožnosti s fotografií a adresou, abychom mohli potvrdit vaši totožnost - například občanský průkaz, pas, řidičský průkaz nebo účet za služby. Zároveň nám prosím sdělte další informace, které jsou relevantní k důvodu, proč nás kontaktujete, jelikož nám to pomůže lokalizovat vaše údaje.

Dokumenty můžete zaslat poštou na adresu:

Pověřenec ochrany osobních údajů

Honza Heřmanský

HledamBoha.cz, z.s., Na Lučinách 652/1, Český těšín, 737 01

Případně nám můžete poslat email s naskenovanými dokumenty:

info@hledamboha.cz

Po obdržení vaší žádosti, která bude splňovat výše uvedené požadavky, vám odpovíme do 30 dní.

Jakým způsobem můžete podat stížnost či vyjádřit své obavy?

Pokud chcete více informací nebo máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení, můžete nám vyjádřit svůj názor týkající se naše přístupu k ochraně soukromí a osobních údajů tím, že nás kontaktujete:

Email info@hledamboha.cz

Mail HledamBoha.cz, Polská 29, Olomouc, 779 00

Pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým jsme zacházeli s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prosím podle výše uvedeného postupu. Pokud nejste s naší odpovědí spokojeni, můžete kontaktovat příslušný správní orgán:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se stáhnou a uloží ve vašem zařízení, když navštívíte webovou stránku. Majitelé webových stránek využívají cookies velmi často, aby byla vaše návštěva jejich webových stránek příjemnější, ale také aby získali informace, které jim mohou pomoci webové stránky neustále zlepšovat.

Když navštívíte naše webové stránky, může se do vašeho zařízení stáhnout soubor “cookie”, který bude sbírat informace o vaší návštěvě. Cookie se chová jako identifikační průkaz, díky kterému vás naše webové stránky rozpoznají a uchovají si informace, které jsou relevantní k vašemu chování na našich webových stránkách. Cookie nám umožňuje sledovat vaši návštěvu na našich webových stránkách, což nám pomáhá lépe porozumět vašemu používání webových stránek a přizpůsobit je vašim potřebám.

Jaké cookies používáme a za jakým účelem?

Cookies používané na našich webových stránkách jsme rozdělili do dvou kategorií – funkční cookies a výkonnostní cookies. Oba druhy cookies vysvětlujeme níže - v každé kategorii můžeme kdykoli použít dalších či alternativní cookies.

Mějte prosím na paměti, že třetí strany (včetně například reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb, jakými je například analýza webového provozu) mohou také využívat cookies, které ovšem nemáme pod kontrolou. S největší pravděpodobností se bude jednat o výkonnostní či reklamní cookies.

 • Funkční cookies

Tyto cookies pomáhají zlepšovat vaše prohlížení webových stránek tím, že vás rozpoznají, když se na stránky vrátíte, takže si například zapamatují vaše přístupové preference.

 • Výkonnostní cookies

Tyto cookies nám umožňují sledovat a zlepšovat výkon našich webových stránek. Například nám umožňují sledovat počet návštěv, identifikovat zdroj provozu a sledovat, které části našich stránek jsou nejpopulárnější.

Jakým způsobem mohu kontrolovat použití cookies?

Většina internetových prohlížečů automaticky přijímá cookies, pokud si nezměníte nastavení svého prohlížeče. Pokud si přejete omezit, zablokovat nebo vymazat cookies na všech webových stránkách, můžete tak učinit v nastavení svého prohlížeče. Tato nastavení běžně najdete v sekce “nastavení” či “možnosti” v nabídce svého internetového prohlížeče.

Pamatujte ovšem na to, že pokud v nastavení zablokujete všechny cookies, ztratíte tím možná přístup ke všem částem našich webových stránek. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval cookies, budou z našich webových stránek stahovat cookies do vašeho zařízení.

Kdy měníme prohlášení o ochraně soukromí?

Naše prohlášení o ochraně soukromí se může čas od času změnit. Abyste tedy věděli o všech změnách, zkontrolujte čas od času tuto stránku.