Spolek HledamBoha.cz

HledamBoha.cz, z.s.

HledamBoha.cz, z.s. je nezávislá nezisková organizace, která funguje na základě individuálních finančních darů. Nepobíráme žádné státní ani evropské dotace. Vedení organizace tvoří křesťané z různých křesťanských společenství. Organizace nespadá pod žádnou konkrétní církev. V organizaci pracuje několik zaměstnaných lidí, externích dodavatelů a přibližně padesát dobrovolníků.

Webové stránky jsou součástí křesťanského mezinárodního projektu Jesus.net. Iniciativa funguje ve více než 20 zemích a je dostupná po celém světě. Naší cílovou skupinou jsou lidé, kteří na internetu řeší otázky týkající se Boha, smyslu života, náboženství nebo se snaží najít cestu z krizových situací.

Více informací o mezinárodním networku se můžete (anglicky) dočíst na www.jesus.net

HledamBoha.cz, z.s. je také autorem několika dalších webů na kterých jste vítáni: KurzyCodex.cz a MyStory.me

Adresa:

Poštu zasílejte na adresu: HledamBoha.cz, z.s.Polská 29, Olomouc, 77900

Registrační údaje: HledamBoha.cz, z.s., IČO: 05654009, se sídlem: Na Lučinách 1652/1, 73701, Český Těšín, je spolek registrovaný v rejstříku krajského soudu v Ostravě spis. zn. L 15510.