Jak číst Bibli? - Kurzy o životních a duchovních otázkách

2. Jak začít?

Bible se může zdát jako obtížná kniha na čtení. Není napsána současným jazykem, který najdeme v moderních románech nebo článcích v časopisech. Díky tomu často získává nálepku "nepřístupná" a "pouze pro vyvolené".

To ale nebyl její záměr! Dopisy psané apoštolem Pavlem byly čteny na veřejnosti a předávány ústně tak, aby je mohlo slyšet co možná nejvíc lidí. Podobně je tomu s evangelii (záznamy o Ježíšově životě), která byla stejně jako příběhy předávána ústní formou z generace na generaci.

Proto je nutné dostat se přes archaickou jazykovou vrstvu, abychom správně pochopili obsah jednotlivých kapitol. K tomu nám mohou pomoci překlady do "moderního jazyka", které značně usnadňují celkové porozumění. Příkladem takového překladu je "Slovo na cestu", které je také k dispozici na internetu.

Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz