Hledačův průvodce Galaxií - Kurzy o životních a duchovních otázkách

3. Jak používat základní nástroje?

V minulé kapitole jsme si představili tři základní nástroje, jak poznávat svět kolem sebe: zkušenost, rozum a autoritu

Naznačili jsme si, že by nám měly pomoct při objevování smyslu života. Jak konkrétně? 

V první řadě hledáme shodu, tedy situaci, kdy se všechny tři nástroje navzájem potvrzují. Např.: zkušenost, kterou potvrzuje náš rozum i nějaká vnější autorita. 

Hledáme věci, které nám dávají smysl na základě naší zkušenosti, které nám dávají smysl i logicky a rozumově, a věci, které dávají smysl i dalším lidem. 

Tento proces hledání smyslu života pak může vypadat třeba tak, že si klademe otázky o životě, které najdete v dalším kroku.

Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz