Zkus se modlit - Kurzy o životních a duchovních otázkách

Příběh ze života

Vyrostl jsem na Slezsku v Havířově v jedné naprosto super rodině. Rodiče mi vštěpovali velmi dobré životní základy a projevovali lásku, povzbuzení a dávali správnou motivaci k životu. I když jsem měl vše, co jsem chtěl a potřeboval, stále jsem postrádal větší smysl všeho, co se dělo kolem.

S kamarády jsem zaexperimentoval s marihuanou a ejhle! Konečně jsem našel „smysl života“. Velmi rychle se ze zábavy stala každodenní závislost. Jednoho dne začaly nemilé problémy s policií a já jsem se rozhodl s marihuanou skončit a nahradit svou každodenní závislost alkoholem. Mezi prsty mi tak proteklo bezmála 4 až 5 let života, ze kterých si pamatuji pramálo.

Protože rád rozebírám smysl světa, první rozhovor s křesťany pro mne byl spíše prostor, jak jim vysvětlit, že Bůh není. Pár týdnů jsem se jim to snažil vysvětlit, ale oni pořád říkali, že Boha osobně poznali a že určitě existuje. Nejvíce mi však vrtalo hlavou, když začali vyprávět o Ježíši. Jaký je, co pro mě udělal, že žije a že se mnou chce mít vztah.

Popravdě řečeno jsem chtěl Boha vyzkoušet. Uvědomil jsem si, že když se k Němu pomodlím a On se mi dá poznat, rozhodně budu chtít dál žít život s Bohem stvořitelem, i kdyby mě to mělo stát oběti.

Tento bláznivý nápad se v mém životě proměnil ve skutečnost. Začal jsem cítit, jak mě Bůh volá, začal ke mně mluvit skrze Bibli, lidi a vnitřně mě začal vést. Jakmile jsem Bohu vyznal své špatnosti, on mi vše odpustil. Díky tomu jsem Ho mohl poznat ještě blíže. Bůh ve mě způsobil změnu mého charakteru a stal jsem se novým člověkem. Vypadám stejně, ale uvnitř nejsem stejný.

Adam

Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz