Velký příběh II - Kurzy o životních a duchovních otázkách

3. Ježíš a farizeové

Výchozí biblické texty:

Matouš 9;  Matouš 12Lukáš 5Lukáš 11Marek 2Jan 5

V této lekci se budeme zabývat třemi příběhy, které Bible vypráví o Ježíši a farizejích. Prvním z nich je uzdravení ochrnutého muže. 

Uzdravení ochrnutého muže

Ať šel Ježíš kamkoli, neustále za ním chodily zástupy lidí. Jednou vyučoval v domě, kde bylo tolik posluchačů, že už ani přede dveřmi nebylo místo!

V tu chvíli přinesli čtyři muži na lehátku svého ochrnutého přítele , protože věřili, že Ježíš může jejich kamaráda uzdravit. Jediný způsob, jak se dostat dovnitř, bylo vylézt na střechu, udělat v ní otvor a spustit ho dolů. Ježíše jejich vynalézavost a víra natolik zaujala, že ochrnutému muži řekl: „Neboj se, tvé hříchy jsou ti odpuštěny!“

Všemu přihlíželi a pozorně naslouchali náboženští vůdcové zvaní farizeové. Představovali v židovském národě duchovní elitu, která měla velkou moc. K Zákonu, který Bůh dal Mojžíšovi, vytvořili jako dodatek vlastní soubor přísných nařízení o tom, jak následovat Boha.

Tito farizeové si mezi sebou říkali: „Co si ten člověk o sobě myslí? Nikdo přece nemůže odpouštět hříchy, to může pouze Bůh!“

Ježíš však věděl, o čem přemýšlejí, a zeptal se jich: „Proč vás to uráží? Byli byste raději, kdybych mu řekl, aby si vzal lehátko, na kterém leží, a chodil? Já opravdu mám moc na zemi odpouštět hříchy.“

Pak se Ježíš obrátil k ochrnutému muži se slovy: „Vstaň, vezmi své lehátko a běž domů. Jsi zdravý.“

Ten muž byl uzdraven, už nebyl ochrnutý! Vyskočil, protlačil se davem ke dveřím a odešel domů. Všichni žasli a děkovali Bohu: „Nikdy předtím jsme nic takového neviděli!“

Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz