Velký příběh I - Kurzy o životních a duchovních otázkách

2. První lidé

Četba: 
Abyste byli v obraze, můžete si přečíst tyto texty z Bible, ze kterých vycházíme:

Genesis 1-2Job 38,4-7Žalm 8; Žalm 103,19-22Izaijáš 45,182. Petrova 2,5Juda 6

Shrnutí příběhu:

Tato část Božího příběhu se jmenuje „stvoření“. Dříve než cokoliv existovalo, byla tu úžasná, tajemná bytost – Bůh. Když tvořil Zemi, andělé ho s úžasem sledovali, společně zpívali a radovali se. Bůh vytvořil tyto podivuhodné bytosti, aby ho uctívaly. 

Potom se Bůh soustředil na Zemi, která byla temná a beztvará, a připravil ji jako místo pro život. Boží Duch byl na Zemi, když:

  • stvořil světlo – oddělil ho od temnoty,
  • oddělil vodu a oblohu,
  • shromáždil vodu na jedno místo, čímž vznikla pevnina,
  • nechal vyrůst rostliny, květiny a stromy, které měly semena, aby se mohly dál rozmnožovat,
  • stvořil Slunce, Měsíc a hvězdy, a tak vznikly dny a roční období.

Naplnil moře rybami, nebe ptáky a pevninu různými druhy divokých zvířat. Dal si na tom velice záležet. Když byl hotov, podíval se na všechno, co stvořil, a řekl: „Je to velmi dobré.“

Potom se rozhodl, že stvoří ještě jednu bytost – takovou, která bude o něco méně významná než andělé. 

Pokračujte na další straně...

Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz