Jak se vyrovnat se sexuálním zneužitím? - Kurzy o životních a duchovních otázkách

Hlavním zdrojem pro tento kurz je kniha On the Threshold of Hope autorky Diane Langberg, Ph.D. Diane je psycholožka, která se více než 40 let věnuje pomoci lidem, kteří prožili sexuální zneužití.

Kurz se nesnaží být náhražkou za terapii ani od něj neočekávejte magické řešení svých problémů. Pomůže Vám zorientovat se v této oblasti, vnímat, jak tato zkušenost ovlivnila Váš každodenní život a najít směr, kterým se můžete vydat při řešení.

V první části se nejdřív naučíte, jak se o sebe starat v průběhu kurzu. Ve druhé části se seznámíte s tím, co je vlastně sexuální zneužití a jaké může mít následky. Porozumět prožitému zranění je důležité proto, abyste věděl/a, jak a co je potřeba “uzdravit”. Třetí část se věnuje tomu, jak je možné řešit zranění v jednotlivých oblastech. Poslední potom tomu, jak vyjádřit svůj příběh a to, co jste prožil/a (ne nutně najednou a na tomto místě :) ).

  1. Jak se o sebe starat
  2. Porozumění sexuálnímu zneužití a jeho následkům 
  3. Následky sexuálního zneužití a co s nimi 
  4. Váš příběh

Pod jednotlivými kapitolami také najdete otázky. Jsou tam od toho, aby Vám pomohly reflektovat dané téma a uvědomit si, jak konkrétně se tyto věci projevují ve Vašem životě. Odpovědi na ně nemusíte psát přímo do kurzu, pokud nechcete, ale pomůže Vám, když si na ně odpovíte nahlas nebo si je někam napíšete. Pokud zvolíte poznámky přímo tady v kurzu, jsou to Vaše soukromé poznámky, nikdo je číst nebude.

Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz