Sedm podob lásky - Kurzy o životních a duchovních otázkách

5. Čtvrtá podoba lásky: Zdvořilost

Co znamená být zdvořilým člověkem? Spousta lidí si zdvořilost spojuje se slušným chováním, které získali výchovou. Pravá zdvořilost ale znamená být laskavý, milý a přátelský na každého člověka. Úplně každého. I toho, kterého neznáme a právě jsme s ním přišli poprvé do kontaktu. 

Úplně každý člověk má svoji hodnotu a zaslouží si, abychom s ním jednali na přátelské úrovni. Svojí zdvořilostí ukazujeme druhému, že nám záleží na tom, abychom s ním navázali a budovali vztah. Dobré vztahy jsou propojené se zdvořilostí k cizincům, přátelům a rodinným příslušníkům. Pokud zdvořilost považujeme za důležitou součást našich životů, mělo by být pro nás zcela přirozené se o ní bavit. Současně jsou slova jeden z prostředků, díky kterým můžeme zdvořilost poznat. Můžeme jimi nejen vztahy utužovat a podpořit druhé. Slovy můžeme vztahy ničit a druhým ublížit. Záleží jen na slovech a postoji, jak s druhými komunikujeme. Je potřeba si uvědomit, jak silný dopad má to, co říkáme a jak to říkáme.

Na tyto věci bychom měli pamatovat zvláště v konfliktu. Nesprávně zvolenými slovy a neuctivostí můžeme totiž blízké zranit či dokonce ztratit. Samozřejmě to neznamená, že musíme s každým ve všem souhlasit. Důležité je i v situacích, kdy s druhým nesouhlasíme, s ním jednat uctivě.

Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz