PročJežíš? - Kurzy o životních a duchovních otázkách

Vědomě nebo nevědomě každý z nás hledá odpovědi na životní otázky. 

Většinou se soustředíme na tyto dvě:

Má život nějaký smysl? 

Jedna ze základních otázek života zní: Má život nějaký smysl?

Francouzský filozof a zastánce marxisticko-leninského světového názoru Albert Camus jednou řekl: „Člověk nemůže žít bez účelu nebo smyslu.“

Je velmi zajímavé, že k takovému závěru dochází i ateistický filosof jako je on. Pokud měl pravdu, tak to vysvětluje, proč tolik lidí hledá smysl života. 

Existujeme i my podobně jako rostliny a živočichové jen proto, abychom se rozmnožovali a pomohli svému druhu přežít? Nebo má náš život nějaký vyšší smysl? Má každý z nás dojít do nějakého cíle, nebo budeme navěky putovat, ale nikam nedojdeme?

Existuje život po smrti? 

Druhá základní otázka se týká smrti. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že po smrti už nic není. Další nedokážou snést představu, že jejich milovaní, kteří zesnuli, už nejsou ničím víc než vzpomínkou.
„Musí být něco víc.“

Pro některé lidi je to důvodem zkusit navázat kontakt s duchy zemřelých. Jiní věří v reinkarnaci. A další doufají, že se jednoho dne se svými milovanými sejdou v nebi.

Končí všechno smrtí, nebo bude lidská existence nějakým způsobem pokračovat?

Křesťané nevěří, že život nemá žádný význam, ani že by končil smrtí.

Kromě základních životních otázek máme také nějaké základní lidské potřeby. Čtěte dál...

Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz