PročJežíš? - Kurzy o životních a duchovních otázkách

1. Původ a vznik křesťanství

V tomto kurzu se seznámíte s křesťanstvím a osobou, které křesťanství vděčí za své jméno – s Ježíšem Kristem.

2000 let 

Křesťanství je zde už dva tisíce let a tvoří kořeny západní kultury. Když se podíváte na dějiny Evropy, nevyhnete se mu. Evropské právo nese stopy křesťanského myšlení. Naše jazyky, kulturní zvyky, sociální normy byly do značné míry ovlivněny vírou, kterou po staletí vyznávala a vyznává spousta obyvatel tohoto kontinentu.

Dvě miliardy křesťanů 

Křesťanství ale nemá vliv na lidskou společnost jen z hlediska dějin. Dokonce i dnes jsou přes 2 miliardy lidí na celém světě přesvědčeny, že poselství křesťanství má stále co říci. Mladí i staří, všech barev pleti. Křesťanství fascinuje lidi v zemích, kde se stalo součástí tradice, i tam, kde se nikdy předtím neobjevovalo.

V některých zemích jsou lidé dokonce ochotní snášet pronásledování za to, že následují Ježíše.

V tomto kurzu zjistíte, proč křesťanství fascinuje tolik lidí napříč stoletími i kontinenty.

Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz