Pět jazyků lásky - Kurzy o životních a duchovních otázkách

1. Citová nádrž

V srdci všech se skrývá touha po důvěrnosti a být milován. Gary Chapman

My lidé často žijeme v naivní představě, že ty správné vztahy budou fungovat samy od sebe a není potřeba na nich aktivně pracovat. To ale není pravda. 

Kniha Pět jazyků lásky vychází z toho, že každý člověk touží po důvěrnosti a potřebuje být milován. 

A tato potřeba je v jeho vztazích buď naplňována nebo nenaplňována. Dalo by se říct, že každý člověk má určitou “citovou nádrž”, která se v rámci jeho vztahů buď plní nebo vyprázdňuje. 

Jaké to má důsledky si většina z nás dovede domyslet. Ve chvíli, kdy je člověk ve vztahu dlouhodobě nenaplněný, tak vztah “uvadá”. Mezi partnery to může skončit rozchodem nebo rozvodem. Mezi přáteli to může znamenat konec přátelství. V rámci rodinných vztahů to může znamenat třeba odcizení.

Tento kurz vám pomůže přijít na to, jakým způsobem tuto nádrž naplňovat.


Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz