Jak číst Bibli? - Kurzy o životních a duchovních otázkách

1. Zajímavosti

  • Bible je celosvětový bestseller, denně se prodá nebo rozdá několik set tisíc výtisků.
  • Celkový počet vytištěných Biblí se odhaduje na více než 6 miliard exemplářů. 
  • Celá nebo částečně byla k roku 2023 přeložená asi do 2400 jazyků.
  • V současné chvíli se překládá minimálně do další tisícovky jazyků.

Co dalšího je dobré vědět o této knize? Podívejte se na video "Zajímavá fakta o Bibli":

Na další straně najdete dvě věci z tohoto videa, které by bylo dobré si zapamatovat.

Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz