Jak číst Bibli? - Kurzy o životních a duchovních otázkách

Když otvíráme Bibli, je dobré si uvědomit ještě jednu věc: nejedná se o jednu knihu. Bible je vlastně celá knihovna, složená z desítek menších knih napsaných mnoha autory, kteří psali různé literární žánry. V Bibli najdeme historické knihy, dopisy, písně, poezii a přísloví. Možná budete překvapení, kolik přísloví, která používáte, pochází z Bible! 

Bible je rozdělená na Starý a Nový zákon:

Starý zákon obsahuje knihy historické, prorocké a naučné sepsané před narozením Ježíše Krista. Mezi knihami Starého zákona najdeme takové knihy jako Žalmy, pět knih Mojžíšových, knihy Přísloví, kniha proroka Izajáše a mnoho dalších.

Nový zákon – to jsou knihy, které byly sepsané po narození Ježíše. Začíná se čtyřmi evangelii a Skutky apoštolů. Tyto knihy vypráví příběh Ježíše a další osudy jeho následovníků (takzvaných "apoštolů"). Po těchto knihách následuje série dopisů církvím a jednotlivcům, jejichž hlavním autorem byl apoštol Pavel. Nový zákon končí knihou Zjevení – apokalyptickou vizí budoucnosti apoštola Jana. 

Kapitoly a verše:

Biblické knihy byly rozděleny na menší oddíly (kapitoly a "verše") proto, aby se v nich šlo lépe orientovat. Každá biblická kniha má tedy určitý počet kapitol a v nich jsou malými čísly označeny jednotlivé verše. Většinou je to tak, že jedna věta je jeden verš. 

Např.: Odkaz "Matouš 1,1" tedy znamená, že máme nalistovat knihu "Matoušovo evangelium" a najít si tam první kapitolu, první větu. 

Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz