Jak číst Bibli? - Kurzy o životních a duchovních otázkách

Je to trochu matoucí? 
Podívejte se na krátký slovníček pojmů, které v Bibli najdete. Kdykoliv se k němu můžete vracet: 

Apoštol – následovník Ježíše Krista. Apoštolové byli původně obyčejní lidé, kteří se rozhodli následovat Ježíše. Po jeho smrti se vydali do celého světa, kde šířili zprávu o Ježíšovi a zakládali nová společenství křesťanů. 

Evangelia – záznamy o Ježíšově životě. Existuje Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo evangelium. Všechna evangelia vypráví ten samý příběh o Ježíši ze čtyř různých pohledů. Pozoruhodné je, nakolik se všichni čtyři autoři shodují.

Farizeové - židovští náboženští vůdci. Kvůli jejich znalostem náboženských knih a důrazu na jejich detailní dodržování se jim také říkalo: zákoníci

Nový zákon – druhá část Bible, která byla sepsaná po příchodu Ježíše, vypráví o jeho životě a o tom, co se dělo po jeho smrti. 

Slovo na cestu – jeden z překladů Bible. Jeho hlavním cílem je, aby byl srozumitelný a současný. V češtině najdete také celou řadu překladů, například: Ekumenický překlad, Kralický překlad, překlad Bible 21. století a Studijní překlad. Každý z nich klade důraz na trochu něco jiného, ale všechny zmíněné jsou kvalitní výsledek překladatelské práce vzdělaných teologů i jazykovědců.

Starý zákon – první část Bible sepsaná před příchodem Ježíše. Nejstarší části Starého zákona vznikaly už před zhruba 3500 lety!

Tóra - pět knih Mojžíšových (Genesis, Exodus atd.), základ židovské věrouky a také začátek Starého zákona v Bibli. 

Verš – malé číslo obvykle na začátku řádku v Bibli. Každá kapitola v Bibli je dělená na verše. Např.: V odkazu Jan 3,16 je číslo "16" tzv. verš.

Zjevení – apokalyptická kniha o konci světa sepsaná Janem podle vize ("zjevení"), kterou měl.

Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz