Jak si vybrat církev - Kurzy o životních a duchovních otázkách

2. Proč vlastně chodit do církve?

Někdo je sám a nikoho nemá, ani syna ani bratra, a všechno jeho pachtění nebere konce, jeho oko se bohatství nenasytí. „Pro koho se pachtím a sám se připravuji o pohodlí?“ Také to je pomíjivost a úmorná lopota. Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!
- Bible, kniha 
Kazatel 4, 8-12 

V několika následujících kapitolách budeme probírat to, jak poznat zdravá a nezdravá společenství. Podíváme se dokonce i na nebezpečí sekt a jak je rozeznat. Než se však vrhneme na tyto konkrétní tipy o tom, jak si tedy vlastně vybrat církev, pojďme se zamyslet nad tím, jestli nám to za to vlastně stojí a proč.

Co jsou tedy důvody k tomu chodit do církve?

Člověk je tvor společenský

  • Jako křesťané věříme, že jsme zkrátka stvoření k životu v komunitě. Spousta lidí z církve by vám řekla, že si našli přátele mezi lidmi, se kterými by se jinde nezačali bavit. Tahle výzva mezilidských vztahů je vzácná v dnešní době, kdy se prohlubují mezery mezi sociálními bublinami. Poznáte lidi z různých generací a různých prostředí, a co je lepšího pro budování empatie a vzájemného porozumění než komunikace s lidmi mimo naši komfortní zónu.

Sdílení víry

  • Věci, které nás baví, chceme přirozeně sdílet s lidmi, kteří pro ně mají stejnou vášeň jako my. Máme kluby zahrádkářů, včelařů, čtenářské kluby… A křesťanství ovlivňuje náš život o tolik více než jen nějaký koníček! Sdílet s lidmi čtení Bible, modlitební čas nebo diskuze o našem pohledu na svět je něco, co může člověka podržet skrze pochyby a upevnit ho, ale také dát jeho víře dostatečné výzvy, aby rostla. Různé pohledy, zkušenosti a konfrontace nás vedou (ideálně) ke vzájemnému respektu a pokoře. Úzká skupina lidí nebo třeba jen jeden člověk může ve víře zakrnět a přestat vidět perspektivu dalších názorů.

Společné uctívání 

  • Bible je protkaná příběhy společného uctívání. V uctívání Boha s křesťany můžeme pocítit jedinečný pocit jednoty a milosti pro každého z nás. Bůh nás nestvořil izolovaně, v jeskyních po jednom. Stvořil nás jako lidstvo a na počátku jsme měli směřovat k jednotě. Během společného uctívání, kdy s vděčností vyzdvihujeme Boží hodnoty jako je odpuštění, milost, láska a pokoj, můžeme v tomhle někdy tolik smutném světě zakusit kousek nebe.

Podpůrná skupina

  • Církev dokáže poskytnout podporu v našich těžkých chvílích, a to nejen těch duchovních. V církvi můžete mít hromadu lidí, kteří na vás budou myslet v modlitbách a se kterými si můžete vzájemně pomáhat. Každý máme nějaké síly a nějaké slabší stránky. A díky Bohu je máme každý různé! Můžeme tak v naší silné stránce podpořit někoho, kdo v dané oblasti zápasí, a naopak poprosit o pomoc v něčem jiném.

Rodina 

  • Hodně křesťanů, kteří chodí do zdravé církve, popisují svoji církev jako duchovní rodinu. Nejsou tam dokonalí lidé, někdy se neshodneme, ale vždycky, vždycky se budeme mít kam vrátit a směřujeme společně k příkladu, který nám dal Ježíš.

„Vnímám církev jako polní nemocnici po bitvě. Nedává smysl ptát se vážně zraněného člověka, jestli má vysoký cholesterol nebo na hladinu cukru v krvi. Musíte vyléčit jeho zranění. Pak můžeme mluvit o všem ostatním.“
- Papež František

Jste připraveni začít?

Přihlaste se do tohoto online kurzu zdarma!

Začít tento kurz